ការរកឃើញ និងបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវិទ្យាសាស្រ្ត និងរបកគំហើញ
ក្រោមប្រធានបទៈ “ការរកឃើញ និងបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សាត សារឿន
#MJQE#AmericanInterconSchool

វិទ្យាសាស្ត្រ និងរបកគំហើញ ជាទិដ្ឋភាពនៃការចង់ដឹង ចង់ឃើញ និងវឌ្ឍនភាពនៃសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស       វិទ្យាសាស្ត្រគឺជាសហគ្រាសជាប្រព័ន្ធដែលបង្កើតថ្មី និងរៀបចំចំណេះដឹងក្នុងទម្រង់នៃការពន្យល់ និងព្យាករណ៍ដែលអាចសាកល្បងបានអំពីស្ថានភាពសកលលោក បាតុភូតបានគ្របដណ្តប់លើវិស័យជាច្រើនដូចជា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា តារាសាស្ត្រ និងភូគព្ភវិទ្យា ក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗទៀត។ Discovery សំដៅលើទង្វើនៃការស្វែងរក ឬរៀនអំពីអ្វីមួយជាលើកដំបូង ជាញឹកញាប់តាមរយៈការសង្កេត ការពិសោធ ឬការរុករក។

ដំណើរការនៃការរកឃើញតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេត ការបង្កើតសមិទ្ធកម្ម ការពិសោធ ការវិភាគទិន្នន័យ និងការគូសសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត បែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីស៊ើបអង្កេតបាតុភូតធម្មជាតិជាប្រព័ន្ធ និងស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីពិភពលោកជុំវិញខ្លួនមនុស្សយើង ឬជុំវិញជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាក់ស្តែងលើពិភពលោក។ តាមរយៈរបកគំហើញវិទ្យាសាស្ត្រ មនុស្សជាតិបានធ្វើឱ្យមានការជឿនលឿនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា ឱសថ កសិកម្ម និងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សយើងអំពីសកលលោក។

របកគំហើញវិទ្យាសាស្រ្តបានផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់មនុស្សដោយបដិវត្តន៍ ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីពិភពធម្មជាតិ និងជំរុញការច្នៃប្រតិដ្ឋបច្ចេកវិទ្យា។ ការរកឃើញទំនាញផែនដីដោយលោក Isaac Newton និងទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តដោយលោក Charles Darwin ការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្ត្របានផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់យើងអំពីការពិត និងឥទ្ធិពលលើទិដ្ឋភាពដែលរាប់មិនអស់នៃសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅលើភពផែនដី។ ក្នុងសម័យទំនើបនេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបន្តរុញច្រានព្រំដែននៃចំណេះដឹង និងនាំទៅរកការរកឃើញថ្មីៗដែលមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ថាតើអ្វីខ្លះកំពុងរុករកលំហអាកាស ការអភិវឌ្ឍ ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តថ្មី ឬការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វិទ្យាសាស្ត្រមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំអនាគតរបស់មនុស្សយើង។

សរុបមក សមត្ថភាពរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងរបកគំហើញគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតនៃវឌ្ឍនភាព និងអរិយធម៌របស់មនុស្ស។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចឱ្យយើងស្រាយភាពអាថ៌កំបាំងនៃសាកលលោក កែលម្អគុណភាពជីវិតរបស់យើង និងជំរុញការច្នៃប្រតិដ្ឋទៅលើទូទាំងគ្រប់វិស័យនៃសង្គមមនុស្ស។

អត្ថបទដកស្រង់ កែសម្រួល និងបកប្រែចេញពីគេហទំព័រ៖

-  The Cambridge Encyclopedia of Science.
-  Encyclopedia of Scientific Principles Laws & Theories
-  The Gale Encyclopedia of Science