បទបង្ហាញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៩៥ ទៅកាន់រម្មណីយដ្ឋានកសិ-ទេសចរណ៍ ម៉ុង ឫទ្ធីសែនជ័យ

​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពី​ដំណើ ទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៩៥ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៨ ទៅកាន់រម្មណីយដ្ឋានកសិ-ទេសចរណ៍ ម៉ុង ឫទ្ធីសែនជ័យ។ ការធ្វើបទបង្ហាញនេះដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានព័ត៌មាន កម្មវិធីលម្អិតអំពីទស្សនកិច្ចសិក្សា និងតំបន់មួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលមានចំនួន១ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណង រឹត​​ ចំណងមិត្តភាពសាមគ្គី ភាព កម្សាន្ត និងដើម្បី ឱ្យ សិស្សនុសិស្ស របស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បាន ទស្សនា រម ណីយ ដ្ឋាន សិក្សា ពី តំបន់ ទេសចរណ៍ ដ៏ ល្បី ល្បាញ នៃព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជាឈ្វេង យល់ពី ភូមិសាស្រ្ត កសិកម្ម ការចញ្ចឹមសត្វ និងសណ្ឋានដីហើយលើសពីនេះគឺ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ខ្លឹមសារ មេរៀន និង ទទួល បានចំណេះ ដឹងថ្មីៗបន្ថែម។