សិល្បៈ

    

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខបានដាក់ម៉ោងសិស្បៈសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 7:00-11:00 និង​ 1:00-5:00 នាទី ជាមុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែមមានដូចជា តន្ត្រី របាំ ចម្រៀង គំនូរ។ល។