បទបង្ហាញស្ដីអំពី “ការបម្រែបម្រួលវ័យរបស់ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី” ថ្នាក់ទី៥ ដល់ថ្នាក់ទី៨

 

កាលពីថ្ងៃ២០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ បានរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពី ការបម្រែបម្រួលវ័យរបស់ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ ដល់ទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ។​ បទបង្ហាញនេះបានរៀបចំជាពីរក្រុម៖​ ក្រុមសិស្សប្រុស និងសិស្សស្រី។ បទបង្ហាញនេះត្រូវបានចំឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបដល់សិស្ស ដើម្បីយល់ដឹងពី៖

១.ការឈានទៅរកភាពពេញវ័យ

២. ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយ

៣. អនាម័យខ្លួនប្រាណ និងការរៀបចំខ្លួន

៤. ការលូតលាស់ផ្នែកចរិតលក្ខណៈ និងអារម្មណ៍

៥. ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍

៦. គោលដៅជីវិត។